Słownik

SŁOWNIK POJĘĆ DOTYCZĄCYCH AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH

 

Akumulator – jest to jedno z źródeł prądu w instalacji elektrycznej samochodu.  

 

Akumulatory AGM - AGM to skrót od „absorbed glass mat”. Jest to odmiana akumulatora typu VRLA, który charakteryzuje się tym, że w grupach płyt zastosowano specjalną wełnę szklaną, która pochłania i utrzymuje elektrolit wewnątrz ogniw. Koncepcja ta stosowana jest szeroko w aplikacjach, gdzie wymagane jest bezpieczeństwo i wysoka wartość prądu rozruchowego oraz odporności na głębokie rozładowanie, np. w nowoczesnych motocyklach, samochodach z systemem Start&Stop oraz nowoczesnych łodziach i pojazdach rekreacyjnych. 

 

Akumulator bezobsługowy - termin ten oznacza ograniczenie wykonywania czynności obsługowych (sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie poziomu elektrolitu) do minimum (raz na 3 miesiące) lub zupełny brak konieczności/możliwości ich wykonywania. 

 

Akumulatory hybrydowe - akumulator hybrydowy to taki, w którym kratka jednej z płyt składa się z ołowiu i antymonu (antymon - dodatek stopowy), a druga z ołowiu i wapnia (wapń - dodatek stopowy).  

 

Akumulatory naładowane z elektrolitem – są to gotowe do użytku, akumulatory o ograniczonym czasie przechowywania, wypełnione elektrolitem.  

 

Akumulatory orbitalne - Akumulatory te również określane są jako "akumulatory o ogniwie spiralnym” lub „akumulatory o zwiniętej płycie”. Jest to szczególna kategoria akumulatorów typu VRLA – AGM, w której wykorzystuje się cylindryczne grupy płyt wykonane poprzez zwijanie płyt poddanych naciskowi z dużą siłą. Dzięki tej cylindrycznej konstrukcji AGM, akumulatory orbitalne zapewniają wyższą sprawność (MCA, odporność na wibracje) przy utrzymaniu tej samej wielkości co w standardowych akumulatorach kwasowoołowiowych, oraz w innych konstrukcjach AGM. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w aplikacjach, w których wymagane jest bezpieczeństwo i odporność na głębokie rozładowanie oraz występuje duże zapotrzebowanie na moc oraz skrajne wibracje, takich jak duże silniki spalinowe lub silniki elektryczne napędowe i jezdne. 

 

Akumulatory sucho ładowane – posiadają naładowane płyty, bez elektrolitu. Płyty w tych akumulatorach są ładowane naczyniowo i poddawane specjalnemu procesowi suszenia zanim zostaną wmontowane do obudowy. Akumulatory suchoładowane powinny być przechowywane w suchych miejscach o jednolitej temperaturze. Muszą one przed użyciem być napełnione elektrolitem. 

 

Akumulatory Żelowe - GEL to popularna nazwa akumulatorów z elektrolitem żelowym. Jest to wersja akumulatora typu VRLA, w której elektrolit jest utrzymywany wewnątrz ogniwa przy pomocy specjalnego dodatku opartego na silikonie, przyklejanego do płyt. Konstrukcja ta jest często stosowana w aplikacjach, które wymagają bezpieczeństwa i wysokiej odporność na głębokie rozładowania, takich jak urządzenia awaryjne, pojazdy specjalne lub zestawy akumulatorów magazynujących energię. 

 

Alternator – to prądnica prądu przemiennego. Urządzenie to odpowiada za przetwarzanie energii mechanicznej w energię elektryczną prądu przemiennego. 

Amperogodzina (Ah) - jest to najczęściej stosowana w Europie jednostka pojemności akumulatora. Wartość ta jest określana w odniesieniu do czasu rozładowania akumulatora (zazwyczaj 20 h) w standardowym teście (zgodnym z normą EN 50342). W przypadku rozpatrywania różnych okresów rozładowania tego samego akumulatora (20 h, 10 h, 5 h, 1 h itp.), im krótszy okres, tym mniejsza wartość pojemności akumulatora w amperohodzinach. Przykład: 100 Ah (20 h) odpowiada 92 Ah (10 h), 83 Ah (5 h) oraz 60 Ah (1 h).

Areometr – najlepszy i najprostszy sposób sprawdzenia akumulatora i jego stanu naładowania. Mierzy on gęstość elektrolitu w każdym ogniwie akumulatora.

Cold Crank Amps (CCA) - prąd zimnego rozruchu, czyli ile mamy energii dostępnej do uruchomienia silnika.

DIN – jedna z norm CCA.

Elektrolit – czysty kwas siarkowy, którym nasącza się materiał czynny w celu uzyskania jego aktywności. Jego zadaniem jest przewodzenie prądu elektrycznego między dodatnimi, a ujemnymi płytami.

EN -  jedna z norm CCA.

IEC – jedna z norm CCA.

Kratka – jest szkieletem konstrukcyjnym oraz przewodnikiem prądu elektrycznego. W nowoczesnych modelach akumulatorów kratki są znacznie cieńsze niż niegdyś, w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej energii w akumulatorach, przy równoczesnym obniżeniu ich ciężaru.

Ładowanie – uzupełnianie niedostatków energii elektrycznej akumulatora.

MCA (prąd rozruchu na morzu w amperach) - jest to najczęściej stosowana jednostka prądu rozruchu na morzu. Jest to wartość w amperach odnosząca się do progu napięcia podczas rozładowania (napięcie po 30 sekundach) określonych w standardowych próbach (zgodnych z normą BCI/SAE). Ze względu na różne koncepcje jednostek MCA i CCA, konwersja jednej jednostki na drugą wymaga skomplikowanych obliczeń.

Napięcie – jest to różnica potencjału elektrostatycznego pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego.

Obudowa akumulatora – służy do zabudowania zestawów płytowych. Jest przygotowana z kwasoodpornego materiału (polipropylenu). Obudowa posiada odseparowane komory grodziowe dla każdego z ogniw.

Ogniwo - zawiera zestaw płyt dodatnich i ujemnych uszeregowanych kolejno z seperatorami pomiędzy nimi. Płyty dodatnie połączone są równolegle w jeden zespół, ujemne w drugi.

Płyta dodatnia – jej materiał czynny jest drobnoziarnisty i porowaty. Główny składnik stanowi dwutlenek ołowiu (PbO2). Po naładowaniu płyta ma barwę brązową.

Płyta ujemna – posiada ona porowaty i drobnoziarnisty materiał czynny. Głównym składnikiem jest gąbczasty ołów (Pb) z dodatkiem „ekspanderów”. Są to materiały mające zapobiegać utracie porowatości masy czynnej. Płyty ujemne po naładowaniu mają jasno szarą barwę.

Pojedyncze wieczka (monowieczko) - stanowi konstrukcję posiadającą wspólną pokrywę wszystkich ogniw i połączeń międzyogniwowych  poprzez ścianki grodziowe ogniw. Bloki z monowieczkiem są łączone ze sobą termicznie (zgrzewane).

Pojemność - pojemność to parametr służący do określenia ilości energii elektrycznej dostarczanej przez akumulator do kompletnego rozładowania w temperaturze 25 oC. Ma on znaczenie gdy akumulatory stanowią źródło zasilania odbiorników elektrycznych. Pojemność akumulatora można zmierzyć stosując różne jednostki, jednak najpowszechniej stosowaną jest amperogodzina (Ah) oraz rezerwa pojemności (RC).

Pojemność rezerwowa w minutach (RC) - Jest to najczęściej stosowana w USA jednostka pojemności akumulatora. Wartość ta jest określana w odniesieniu do prądu rozładowania akumulatora (zazwyczaj 25 A) standardowym teście (zgodnym z normami BCI/SAE). Ze względu na różne koncepcje jednostek Ah i RC, konwersja jednej jednostki na drugą wymaga skomplikowanych obliczeń.

Rozrusznik – to urządzenie służące do uruchamiania silnika spalinowego.

SAE – jedna z norm CCA. 

Samorozładowanie –  chociaż samorozładowanie to naturalne zjawisko w przypadku wszystkich akumulatorów, to jest ono silnie uzależnione od temperatury otoczenia, a zatem akumulatory narażone na wysokie temperatury wymagają częstszego ładowania podczas ich składowania czy przechowywania w stanie spoczynku w celu zapewnienia ich gotowości do użytkowania (im wyższa jest temperatura otoczenia, tym szybciej następuje jego samorozładowanie). Typowy czas, po którym przechowywany akumulator wymaga ładowania, producenci zazwyczaj określają dla temperatury 20 oC, a zmiany tego czasu związane ze zmianami temperatur można oszacować dzieląc ten czas na dwa dla każdego wzrostu temperatury o 10 oC (i mnożąc go przez dwa dla każdego spadku temperatury o    10 °C – w dużym uproszczeniu).

 

Separator – jego zadaniem jest przeciwdziałanie temu, by ujemne i dodatnie płyty nie zetknęły się ze sobą, co prowadzi do zwarcia. Wytwarzany jest z tworzywa sztucznego (taśma polietylenowa w formie koperty).

Stan naładowania – stan, w którym akumulator ma pełny poziom energii elektrycznej. Najprostszym sposobem sprawdzenia jego stanu naładowania jest użycie aerometra do pomiary gęstości elektrolitu.

Stan rozładowania – sytuacja, w której poziom energii elektrycznej w akumulatorze jest niski lub zerowy.

Układ ładowania – składa się z alternatora (prądnica) i  regulatora napięcia. Zadaniem regulatora jest utrzymanie napięcia ładowania akumulatora na odpowiednim poziomie przy zróżnicowanych warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych.

VRLA -  to skrót od „valve regulated lead acid” (akumulator kwasowo-ołowiowy regulowany zaworem). Jest to konstrukcja akumulatora, w której elektrolit jest unieruchomiony wewnątrz ogniw, a swobodna wentylacja podczas działania akumulatora jest niemożliwa ze względu na zastosowanie zaworów. Tylko dwie technologie specjalne są klasyfikowane jako VRLA: AGM oraz GEL. Koncepcja ta, często określana jako „rekombinacja”, umożliwia zapobieżenia emisji gazów, rozlania kwasu, a nawet wycieków, dzięki czemu zastosowanie specjalnych zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z akumulatorami i ich montażu nie jest konieczne.

Watogodzina (Wh) - jest to jednostka służąca do pomiaru energii dostępnej z akumulatora. Wartość tę oblicza się dla akumulatora na podstawie napięcia, pojemności (w odniesieniu do rozładowania w czasie 20 h) oraz konstrukcji (zalecanej głębokości rozładowania). W przypadku konieczności określenia watogodzin dla różnych czasów rozładowania (20 h, 10 h, 5 h, 1 h itp.), im krótszy jest czas rozładowania, tym mniejsza jest wartość watogodzin. Przykład: 100 Wh (20 h) odpowiada 92 Wh (10 h), 83 Wh (5 h) oraz 60 Wh (1 h).

Woltomierz – przyrząd pomiarowy służący do mierzenia napięcia elektrycznego. Jednostką pomiaru jest wolt.

Zdolność rozruchowa – zdolność akumulatora do dostarczenia większej ilości prądu w krótkim czasie.

 

Źródło: akumulator.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM http://www.andex.eu
Zamknij
pixel